Katılım Belgeleri

1) Kayıt ücretinin yatırıldığını belirten banka dekontu.

2) Katılımcının kimlik fotokopisi.

3) 2021 vizeli Lisans

4) Sağlık raporu (son altı ay) lisansı olmayan yarışmacılar için

Not: Yarışa girebilmeniz için yukarıda belirtilen evrakların orjinali ve ıslak imzalı muvafakatnamenin sporcu çantası dağıtımında dernek tarafından alınması mecburidir.

(görevli arkadaşlarımız, muvafakatnameyi imzalamanız için size sunacaklardır)

– Eksik belge teslim eden sporcular yarışmaya alınmaz.

– Sporcunun yarışmalara katılmaması halinde kayıt ücretinin iadesi yapılmayacaktır.

– Yarışmaya kayıt yaptıran ve mazereti sebebiyle katılamayan sporcuların yerine yerleştirme yapılmayacaktır.

*Hakkında hüküm bulunmayan durumlarda Karya Gençlik ve Spor Kulübünün belirlemiş olduğu “organizasyon komitesi” tam yetkilidir.